O projekcie

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest jedną z form tej współpracy, która skupia się na zacieśnianiu międzynarodowych więzi poprzez integrację młodych ludzi z regionów objętych porozumieniem. Każdego roku w spotkaniach bierze udział po 15 uczestników z każdego kraju: Polski, Niemiec i Francji. Spotkania organizowane są od 2001 roku, po kolei w poszczególnych regionach.

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią w Niemczech oraz Hauts-de-France we Francji. Współpraca ma na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Spotkania Młodzieży Trójkąta Weimarskiego odbywają się od początku lat 90 -tych ubiegłego wieku i wpisują się w realizowane strategie trzech partnerów porozumienia na szczeblu regionalnym. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja Województwa Śląskiego w regionach partnerskich oraz wspieranie idei współpracy europejskiej w duchu poszanowania wartości, akceptacji różnic kulturowych oraz kultywowania tradycji i odrębności lokalnych. Poszukiwanie wspólnych idei, zrozumiałych dla młodych jest wyznacznikiem idei współpracy pomiędzy narodami i państwami.

Regiony biorące udział w projekcie:

Województwo Śląskie:

Region Hauts-de-France:

Kraj Związkowy Nadrenia Północna-Westfalia:

Logo - Herb Województwo Śląskie
Logo Wspólnota Gaude Mater