O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater działa w Częstochowie od 2016 roku. Zawiązali je ludzie kultury działający na terenie miasta i powiatu, dla których inspiracją do założenia Stowarzyszenia była chęć promowania działalności kulturalnej Krzysztofa Pośpiecha.
Stowarzyszenie kładzie nacisk na różnorodność i wysoki poziom kulturalny, artystyczny i edukacyjny swoich działań, oraz promocję najlepszych artystów i ich dokonań, a także umożliwienie uczestnictwa w kulturze osobom z rożnych środowisk.

Szczególnie ważnym w działalności Stowarzyszenia jest prowadzona działalność edukacyjna nakierowana na wychowanie młodego człowieka w duchu uniwersalnych wartości europejskich i poszanowaniu tradycji i kultury swojej ojczyzny.
W działalności Stowarzyszania szczególnie istotne jest inicjowanie działań na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz niwelowanie barier w dostępie do kultury, a także popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie realizuje wiele zadań publicznych o charakterze dotacji. Wiele z nich to cykliczne zadania współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego czy Prezydenta Miasta Częstchowa.
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami kultury, szkołami, kościołami działającymi na rzecz poprawy jakości edukacji. Od wielu lat aktywnie współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – Samorządową Instytucją Kultury Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w realizacji licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Prezesem Stowarzyszenia jest Roman Kryst.

Dane kontaktowe:
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA GAUDE MATER
42-200 Częstochowa
ul. Wolna 18
NIP 9492210451
tel.: +48 604 178 391
e-mail: g.los1@o2.pla

Logo - Herb Województwo Śląskie
Logo Wspólnota Gaude Mater