Szczyt 2022


Program spotkania przygotowawczo-integracyjnego
Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie
– siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3

Termin: 11-12.07.2022

Zakwaterowanie w siedzibie Zespołu w pokojach 2 i 3 osobowych.

11.07.2022 r. (poniedziałek)
Godz. 15:00 Akredytacja – Recepcja
Godz. 16:00 Spotkanie organizacyjne – sala zielona
Godz. 18:00 Kolacja – grill na dziedzińcu pałacowym
Godz. 19:30 Spotkanie integracyjne

12.07.2022 r. (wtorek)
Godz. 8:00-9:00 Śniadanie
Godz. 9.30-13:00 Warsztaty merytoryczne – sala zielona
Godz. 13:00-14:00 Obiad
Godz. 14.30 Zakończenie spotkania


Województwo Śląskie zaprasza do udziału w XX Międzynarodowym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Temat obecnego spotkania ”Warsztat przyszłości miasto – wieś – mobilność – Jak chcemy żyć w naszych regionach?” kieruje uwagę na podejście młodych ludzi do zapewnienia wspólnych – europejskich ram współpracy w tworzeniu nowej wizji świata opartego na uniwersalnych wartościach, podobnych potrzebach oraz wspólnemu rozwiązywaniu globalnych problemów współczesnego świata. Temat w sposób oczywisty koncentruje uwagę młodych ludzi na obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej na świecie i stawia pytanie o zaangażowanie młodego człowieka w budowanie wspólnej przyszłości mieszkańców Europy.

Poszukiwanie modelu wizji wspólnej Europy w dobie wyzwań współczesnego świata stawia pytanie o sens współpracy w ramach zintegrowanej Europy. Czy należy dążyć do Europy jednolitej kulturowo, politycznie i ekonomicznie – czy raczej do szeroko rozumianej wspólnoty ojczyzn, gdzie ludzie żyją w ramach swoich zakorzenionych wartości kulturowych, wyborów politycznych i oczekiwań ekonomicznych?. To pytanie wydaje się kluczowym zagadnieniem tegorocznego spotkania, podczas którego młodzi ludzie z Polski, Francji i Niemiec będą musieli odpowiedzieć sobie jak chcą żyć w swoich regionach. Zintegrowanie współczesnej Europy pomaga młodym ludziom w lepszym rozumieniu mechanizmów rządzących procesami przemian kulturowych i ekonomiczno -społecznych. Przysłania im jednocześnie postrzeganie różnic kulturowych, stosunek do historii i tradycji oraz poszanowanie do odrębności jako czynnika, który stał u podstaw tworzenia Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu powrócić do fundamentalnych zasad funkcjonowania Wspólnoty jako dobrowolnego, świadomego wyboru, którzy chcą razem, na dobre i na złe wspólnie tworzyć swoje miejsce na ziemi.

Doświadczenia młodzieży z trzech mocno zurbanizowanych oraz uprzemysłowionych regionów, wymieniane podczas spotkania, moderowane przez kompetentnych i wrażliwych edukatorów z pewnością wypracują modele współpracy, postrzegania współczesności oraz wizji rozwoju swoich regionów.
Istotnym celem spotkania jest również przekazywana młodym uczestnikom wiedza o funkcjonowaniu wspólnoty europejskiej, władzy państwowej oraz regionalnej w zderzeniu ze światowymi problemami. Spotkania szczytu dają możliwość poznania każdego z regionów, otwartej dyskusji pomiędzy sobą oraz przedstawicieli władz, stawiania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.


Polskim operatorem tegorocznej edycji wydarzenia jest
Stowarzyszenie – Wspólnota Gaude Mater

Logo - Herb Województwo Śląskie
Logo Wspólnota Gaude Mater